Copywriteri tvoria obsah

Copywriting je tvorba marketingových a reklamných textov, ktoré predávajú produkty a služby. Ide o texty na webstránkach, v brožúrach, v newslettroch či na blogoch, píšu tiež popisy k produktom na e-shope a podobne. Copywritingu sa venujú copywriteri.

Copywriter by mal byť kreatívny a mal byť aj disciplínu, keďže väčšinou pracuje z domu a finančne je ohodnotený za daný projekt, nie za odpracovaný čas.

Copywriteri poznajú  zásady gramatiky a štylistiky, no musia byť aj správne optimalizované pre vyhľadávače. Dobrý copywriter pozná a vie používa princípy SEO. Vie narábať s jazykom a má zmysel pre detail.

Cez texty by mali vedieť  presvedčiť zákazníka, že v produkt, či služba je práve to, čo potrebuje. Existujú rôzne psychologické aj pisateľské ťahy, ktoré pri práci používajú.

Na vznik dobrého textu je potrebné vedieť zručne narábať s jazykom.

Takmer každá obchodná spoločnosť má dnes svoje webové stránky a to je príležitosť byť iný ako konkurencia a dosiahnuť lepšie pozície vo vyhľadávaní na internete, zvýšiť počet návštev a tak mať aj úspešný biznis. Jedna z možností je písanie článkov.

Copywriting je najmä o komunikácii s cieľovou skupinou a vytváraní personalizovaného obsahu a vedieť sa každej skupine prihovoriť iným tónom.

Dobrý copywriter pochopí značku, filozofiu spoločnosti,  oblasti, na ktorú je firma zameraná a rozumie aj cieľovej skupine. Cieľom je vytvoriť rovnováhu medzi informáciami, a tým, čo zákazník, či klient hľadá.  Kvalitný copywriter vie text napísať tak, že vytvorí obsah s informáciami, ktoré ľudia hľadajú. Poukáže na výhody produktu, či služby a dokáže zvoliť tón, aby návštevníka zaujal.

Mal by zvládnuť napísať nie len článok na web, či blog, ale aj status na Facebook. Tiež napríklad na aj list, či spracovať výročnú správu firmu a podobne.